27 de enero de 2011

A ver cuanto tardan en pagar

A estas horas el ICAB no ha dicho nada, pero el Decano de Girona y la prensa ya nos lo han dicho:

Els advocats del torn d'ofici estan a punt de cobrar les mensualitats pendents. Carles Mac-Cragh i Prujà, degà del Col·legi d'Advocats de Girona, va comunicar ahir als advocats gironins que la Generalitat ha dut a terme més pagaments del torn d'ofici i assistència al detingut al Consell de l'Advocacia Catalana.
Així mateix, assegura en el seu escrit que, en breu, quan el Col·legi rebi la transferència del Consell, pagaran les actuacions del torn d'ofici i assistència al detingut corresponents a cada lletrat. Concretament, el Departament de Justícia ha fet l'ingrés del 46% del sou corresponent al mes d'octubre, el 100% del mes de novembre i el 84% del desembre.

http://www.elpunt.cat/noticia/article/24-puntdivers/4-divers/362150-justicia-paga-les-mensualitats-pendents-als-advocats-dofici.html

Cada hora es de demora...¿cuanto tardarán el CICAC el ICAB y todos los demás Colegios de abogados de Cataluña en transferirnos el pago ?    ¿ un día  o semanas  -como ya ha pasado alguna vez- ?


Edito a las 15:57.

Me han remitido tres sms diciéndome que me transfieren los importes. Veo pues que no han tardado...por algo será.

No hay comentarios:

Publicar un comentario